Thứ Ba, 09/03/2021, 12:18 (GMT+7) | Điểm tin:
Đây sẽ là game thay thế Among Us?

Đây sẽ là game thay thế Among Us?

Nhà phát triển House House cho biết Untitled Goose Game như một dự án giết thời gian, trong lúc chờ đợi những ý tưởng nghiêm túc hơn ở tương lai.