Bungary: Những ông gia Noel đi xe máy làm từ thiện

Bungary: Những ông gia Noel đi xe máy làm từ thiện

Một đoàn ông già Noel đã tổ chức diễu hành trên đường phố ở thủ đô Sofia, Bungary bằng xe máy để gây quỹ từ thiện để ủng hộ cho trẻ em mồ côi, đồng thời thắp lên niềm vui hy vọng cho mọi người giữa cuộc chiến chống đại dịch Covid-19.
Người ủng hộ hai ứng cử viên tổng thống xuống đường mit-tinh

Người ủng hộ hai ứng cử viên tổng thống xuống đường mit-tinh

Người Mỹ trên khắp đất nước đang xuống đường ủng hộ các ứng cử viên của họ. Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ được tổ chức hôm nay. Những người ủng hộ Joe Biden đang tích cực bỏ phiếu sớm, Donald Trump kêu gọi cử tri của mình đến bỏ phiếu vào ngày 3/11.