6 công cụ AI giúp bạn tô màu cho ảnh đen trắng

6 công cụ AI giúp bạn tô màu cho ảnh đen trắng

Nếu bạn có một vài bức ảnh đen trắng ngày xưa và muốn thêm vào đó một chút màu sắc sinh động, hãy sử dụng một trong những công cụ AI dưới đây để mang quá khứ đến với thực tại.