Thứ Bảy, 06/03/2021, 20:53 (GMT+7) | Điểm tin:
Twitter sắp có tính năng tweet bằng giọng nói

Twitter sắp có tính năng tweet bằng giọng nói

Tính năng tweet bằng giọng nói trên Twitter được đánh giá là khá thú vị, hữu ích khi người dùng bận tay, bên cạnh thêm tính 'con người' và tính xác thực cho một tweet văn bản.