Quảng Ngãi: Không nên thờ ơ với mũ bảo hiểm

Quảng Ngãi: Không nên thờ ơ với mũ bảo hiểm

Cha mẹ đội mũ bảo hiểm (MBH) khi điều khiển xe gắn máy, nhưng con ngồi phía sau thì không; biết con chạy xe gắn máy, xe máy điện không đội MBH, nhưng không nhắc nhở... đó là những gì đang diễn ra tại Quảng Ngãi.