Ngày mai học sinh TP.HCM tựu trường

Ngày mai học sinh TP.HCM tựu trường

Các trường học được yêu cầu thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng bệnh COVID-19, sốt xuất huyết, tay chân miệng,... để đón học sinh tựu trường ngày 1/9.