Thứ Hai, 17/05/2021, 18:31 (GMT+7) | Điểm tin:
  • Microchip phát hành bản cập nhật phần mềm tường lửa BlueSky

    Các hệ thống hạ tầng trọng yếu, bao gồm cả các cơ sở điện lực và cấp thoát nước, dịch vụ tài chính, mạng di động và vận tải đều phụ thuộc vào tín hiệu định thời do Hệ thống định vị toàn cầu (Global Positioning System - GPS) cung cấp nhằm đảm bảo hoạt động liên tục.