Thứ Tư, 03/03/2021, 00:44 (GMT+7) | Điểm tin:
Khi chó chăn cừu là robot

Khi chó chăn cừu là robot

Không chỉ con người mà ngay đến cả chó chăn cừu cũng có nguy cơ “thất nghiệp” khi công ty công nghệ kết hợp với một công ty phần mềm cho ra đời một con chó robot có khả năng chăn cừu siêu hạng.