Thứ Bảy, 06/03/2021, 22:50 (GMT+7) | Điểm tin:
Lồng đèn “tối thui” tự chế

Lồng đèn “tối thui” tự chế

Thứ ánh sáng thần kỳ của lồng đèn Trung thu và những khao khát của lũ trẻ nghèo ngày ấy, bọn trẻ hiện đại không bao giờ có được đâu!