vietbao
    Hài Hoài Linh, Chí Tài - Gã Lưu Manh Và Chàng Khờ