vietbao
 • Tỷ giá USD/VND tại ngân hàng tăng vọt sau Thông tư 07

  Tỷ giá USD/VND tại ngân hàng tăng vọt sau Thông tư 07

  Sáng nay (22/3), giá USD tại ngân hàng tiếp tục tăng mạnh sau khi Ngân hàng Nhà nước ban hành thông tư 07.

  08:20 22/03/2012

 • Tỷ giá USD/VND ngày 21/3

  Tỷ giá USD/VND ngày 21/3

  Ngày 21/3, Ngân hàng Nhà nước đã giữ tỷ giá liên ngân hàng ở mức 20.828 đồng/USD ngày thứ 68 liên tiếp.

  08:39 21/03/2012

 • Tỷ giá USD/VND ngày 20/3

  Tỷ giá USD/VND ngày 20/3

  Ngày 20/3, Ngân hàng Nhà nước đã giữ tỷ giá liên ngân hàng ở mức 20.828 đồng/USD ngày thứ 67 liên tiếp.

  09:45 20/03/2012

 • Tỷ giá USD/VND ngày 19/3

  Tỷ giá USD/VND ngày 19/3

  Ngày 19/3, Ngân hàng Nhà nước đã giữ tỷ giá liên ngân hàng ở mức 20.828 đồng/USD ngày thứ 66 liên tiếp.

  08:57 19/03/2012

 • Tỷ giá USD/VND ngày 17/3

  Tỷ giá USD/VND ngày 17/3

  Ngày 17/3, Ngân hàng Nhà nước đã giữ tỷ giá liên ngân hàng ở mức 20.828 đồng/USD ngày thứ 65 liên tiếp.

  08:40 17/03/2012

 • Tỷ giá USD/VND ngày 16/3

  Tỷ giá USD/VND ngày 16/3

  Ngày 16/3, Ngân hàng Nhà nước đã giữ tỷ giá liên ngân hàng ở mức 20.828 đồng/USD ngày thứ 64 liên tiếp.

  08:52 16/03/2012

 • Tỷ giá USD/VND ngày 15/3

  Tỷ giá USD/VND ngày 15/3

  Ngày 15/3, Ngân hàng Nhà nước đã giữ tỷ giá liên ngân hàng ở mức 20.828 đồng/USD ngày thứ 63 liên tiếp.

  08:31 15/03/2012

 • Tỷ giá USD/VND ngày 14/3

  Tỷ giá USD/VND ngày 14/3

  Ngày 14/3, Ngân hàng Nhà nước đã giữ tỷ giá liên ngân hàng ở mức 20.828 đồng/USD ngày thứ 62 liên tiếp.

  08:33 14/03/2012

 • Tỷ giá USD/VND ngày 13/3

  Tỷ giá USD/VND ngày 13/3

  Ngày 13/3, Ngân hàng Nhà nước đã giữ tỷ giá liên ngân hàng ở mức 20.828 đồng/USD ngày thứ 61 liên tiếp.

  09:21 13/03/2012

 • Tỷ giá USD/VND ngày 12/3

  Tỷ giá USD/VND ngày 12/3

  Ngày 12/3, Ngân hàng Nhà nước đã giữ tỷ giá liên ngân hàng ở mức 20.828 đồng/USD ngày thứ 60 liên tiếp.

  08:56 12/03/2012

 • Tỷ giá USD/VND ngày 10/3

  Tỷ giá USD/VND ngày 10/3

  Ngày 10/3, Ngân hàng Nhà nước đã giữ tỷ giá liên ngân hàng ở mức 20.828 đồng/USD ngày thứ 59 liên tiếp.

  08:46 10/03/2012

 • Tỷ giá USD/VND ngày 9/3

  Tỷ giá USD/VND ngày 9/3

  Ngày 9/3, Ngân hàng Nhà nước đã giữ tỷ giá liên ngân hàng ở mức 20.828 đồng/USD ngày thứ 58 liên tiếp.

  08:17 09/03/2012

Cách kéo dài tuổi thọ đơn giản nhờ ăn trứng
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao