vietbao
 • Tỷ giá USD/VND ngày 28/07/2015

  Tỷ giá USD/VND ngày 28/07/2015

  Sáng 28/7, các ngân hàng thương mại tiếp tục giữ ổn định tỷ giá USD/VND. Trên thị trường USD tự do Hà Nội, giá mua - bán USD cũng không đổi so với ngày hôm qua.

  09:15 28/07/2015

 • Tỷ giá USD/VND ngày 27/07/2015

  Tỷ giá USD/VND ngày 27/07/2015

  Sáng 27/7, thị trường tỷ giá USD/VND tiếp tục ổn định so với tuần trước. Tại các ngân hàng thương mại, giá USD mua vào/ bán ra đa số được giữ cố định so với cuối tuần trước. Trong khi đó trên thị trường USD tự do Hà Nội, giá USD bán ra tăng nhẹ.

  09:33 27/07/2015

 • Tỷ giá USD/VND ngày 24/07/2015

  Tỷ giá USD/VND ngày 24/07/2015

  Sáng 24/7, thị trường USD/VND giao dịch ổn định với các mức giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương mại cũng như trên thị trường tự do không đổi so với ngày hôm qua.

  09:09 24/07/2015

 • Tỷ giá USD/VND ngày 23/07/2015

  Tỷ giá USD/VND ngày 23/07/2015

  Sáng 23/07, thị trường tỷ giá USD/VND tiếp tục ổn định. Tại các ngân hàng thương mại, giá mua vào USD được niêm yết phổ biến trong khoảng 21.755 - 21.780 đồng/USD, giá bán ra USD phổ biến trong khoảng 21.840 - 21.860 đồng/USD.

  09:10 23/07/2015

 • Tỷ giá USD/VND ngày 22/07/2015

  Tỷ giá USD/VND ngày 22/07/2015

  Sáng 22/7, tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng thương mại cũng như trên thị trường tự do Hà Nội tiếp tục ổn định.

  09:22 22/07/2015

 • Tỷ giá USD/VNĐ ngày 21/07/2015

  Tỷ giá USD/VNĐ ngày 21/07/2015

  Sáng 21/07, thị trường USD/VND giao dịch ổn định , nhiều ngân hàng thương mại tăng nhẹ tỷ giá khoảng 5 đồng cả hai chiều mua bán. Trong khi đó trên thị trường tự do, sau phiên tăng mạnh ngày hôm qua, sáng nay giá USD đang giao dịch ổn định.

  09:02 21/07/2015

 • Tỷ giá USD/VNĐ ngày 20/07/2015

  Tỷ giá USD/VNĐ ngày 20/07/2015

  Sáng 20/07, tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng thương mại tiếp tục giao dịch ổn định với biên độ tăng - giảm chỉ khoảng 5 đồng cả hai chiều mua và bán. Tuy nhiên trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND tăng mạnh khoảng từ 20 - 30 đồng cả hai chiều mua và bán.

  08:53 20/07/2015

 • Tỷ giá USD/VNĐ ngày 17/07/2015

  Tỷ giá USD/VNĐ ngày 17/07/2015

  Thị trường tỷ giá USD/VND tiếp tục ổn định, mức giá mua vào - bán ra USD tại các ngân hàng thương mại và trên thị trường tự do Hà Nội không thay đổi so với ngày hôm qua.

  09:03 17/07/2015

 • Tỷ giá USD/VNĐ ngày 16/07/2015

  Tỷ giá USD/VNĐ ngày 16/07/2015

  Sáng 16/07, tỷ giá USD/VND được duy trì ổn định tại các ngân hàng thương mại cũng như trên thị trường tự do.

  08:52 16/07/2015

 • Tỷ giá USD/VNĐ ngày 15/07/2015

  Tỷ giá USD/VNĐ ngày 15/07/2015

  Sáng 15/07, tỷ giá USD/VND tiếp tục ổn định, chỉ số ít ngân hàng có sự điều chỉnh tỷ giá.

  08:39 15/07/2015

 • Tỷ giá USD/VNĐ ngày 14/07/2015

  Tỷ giá USD/VNĐ ngày 14/07/2015

  Sáng 14/07, thị trường tỷ giá USD/VND tiếp tục ổn định, tỷ giá USD tại hầu hết các ngân hàng thương mại cũng như trên thị trường tự do Hà Nội gần như không đổi so với ngày hôm qua.

  08:44 14/07/2015

 • Tỷ giá USD/VNĐ ngày 13/07/2015

  Tỷ giá USD/VNĐ ngày 13/07/2015

  Sáng 13/07, tỷ giá USD/VND khá ổn định tại các NHTM. Một số ngân hàng tăng/giảm nhẹ tỷ giá khoảng 5 - 15 đồng, trong khi đó nhiều NHTM lại giữ cố định tỷ giá USD/VND.

  08:42 13/07/2015

Tổng Hợp Những Pha Troll Nhau Cực Thốn Khi Đang Ngủ