Thứ Năm, 04/03/2021, 10:03 (GMT+7) | Điểm tin:
Người ủng hộ hai ứng cử viên tổng thống xuống đường mit-tinh

Người ủng hộ hai ứng cử viên tổng thống xuống đường mit-tinh

Người Mỹ trên khắp đất nước đang xuống đường ủng hộ các ứng cử viên của họ. Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ được tổ chức hôm nay. Những người ủng hộ Joe Biden đang tích cực bỏ phiếu sớm, Donald Trump kêu gọi cử tri của mình đến bỏ phiếu vào ngày 3/11.
Bầu cử Tổng Thống Mỹ 2020: Số lượng phiếu bầu qua thư cao đột biến

Bầu cử Tổng Thống Mỹ 2020: Số lượng phiếu bầu qua thư cao đột biến

Các chuyên gia thông báo: Người dân Mỹ có thể nhận được kết quả bầu cử Tổng thống muộn hơn đêm thứ Ba ngày 3/11. Nguyên nhân chủ yếu là vì hàng triệu người Mỹ đã quyết định bỏ phiếu qua bưu điện, thay vì đến trực tiếp điểm bỏ phiếu, khiến công tác kiểm phiếu tốn thời gian hơn.