Chủ nhật, 13/06/2021 14:45 | Điểm tin:

Mức xử phạt đối với xe vượt quá trọng tải cho phép năm 2021 là bao nhiêu?

Chủ nhật, 28/03/2021 11:12
Lỗi quá tải là một lỗi rất thường gặp với các xe chở hàng hóa. Vậy, mức quá tải trong từng trường hợp cụ thể sẽ bị xử phạt như thế nào?

Mức phạt lỗi vi phạm hành chính (VPHC) đối với xe chở quá tải trọng được quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 31/12/2019, cụ thể như sau:

Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định về mức xử phạt người điều khiển xe ôtô tải, máy kéo (bao gồm cả rơ moóc hoặc sơmi rơmoóc được kéo theo) và các loại xe tương tự xe ôtô vận chuyển hàng hóa vi phạm chở hàng vượt quá trọng tải, cụ thể như sau:

- Phạt tiền từ 800.000 - 1.000.000 đồng đối với xe chở vượt từ 10% - 30% (trừ xe xi téc chở chất lỏng) và hơn 20% - 30% đối với xe xi-téc chở chất lỏng.

- Phạt tiền từ 3.000.000 - 5.000.000 đồng xe chở vượt trên 30% đến 50%, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 - 3 tháng.

- Phạt tiền từ 5.000.000 - 7.000.000 đồng đối với xe chở vượt 50% đến 100%, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 - 3 tháng.

xe quá trọng tải
Phạt tiền từ 3.000.000 - 5.000.000 đồng xe chở vượt trên 30% đến 50%, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 - 3 tháng

- Phạt tiền từ 7.000.000 - 8.000.000 đồng đối với xe chở vượt trên 100% đến 150%, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 - 4 tháng.

- Phạt tiền từ 8.000.000 - 12.000.000 đồng đối với xe chở vượt trên 150%, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 3 - 5 tháng.

Ngoài ra, khi xe vượt quá tải trọng cho phép thì chủ xe cũng sẽ bị xử phạt theo quy định, cụ thể:

- Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với tổ chức đối với hành vi giao phương tiện hoặc để cho người làm công, người đại diện điều khiển xe chở hàng vượt trọng tải cho phép của xe trên 10% đến 30%, trên 20% đến 30% đối với xe xi téc chở chất lỏng.

- Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 12.000.000 đồng đến 16.000.000 đồng đối với tổ chức đối với hành vi giao phương tiện hoặc để cho người làm công, người đại diện điều khiển xe chở hàng vượt trọng tải cho phép của xe trên 30% đến 50%.

- Phạt tiền từ 14.000.000 đồng đến 16.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 28.000.000 đồng đến 32.000.000 đồng đối với tổ chức đối với hành vi giao phương tiện hoặc để cho người làm công, người đại diện điều khiển xe chở hàng vượt trọng tải cho phép của xe trên 50% đến 100%.

- Phạt tiền từ 16.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 32.000.000 đồng đến 36.000.000 đồng đối với tổ chức đối với hành vi giao phương tiện hoặc để cho người làm công, người đại diện điều khiển xe chở hàng vượt trọng tải cho phép của xe trên 100% đến 150%.

- Phạt tiền từ 18.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 36.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với tổ chức đối với hành vi giao phương tiện hoặc để cho người làm công, người đại diện điều khiển xe chở hàng vượt trọng tải cho phép của xe trên 150%.