Tiếp tục lấy phiếu tín nhiệm Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư

09/12/2021, 13:30

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm trong Ban chấp hành Trung ương Đảng đối với Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư...

Sáng 9/12, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận và Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo hình thức trực tuyến. Tham dự hội nghị có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban bí thư Võ Văn Thưởng...

Tiếp tục lấy phiếu tín nhiệm Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư - 1

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trình bày báo cáo tại hội nghị (Ảnh: Quốc Chính).

Trình bày báo cáo tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cho biết, Kết luận số 21 của Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đã nêu rõ cùng với ngăn chặn, đẩy lùi, phải chủ động tiến công mạnh mẽ kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm suy thoái, tiêu cực, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", là bước đột phá mới, cấp độ cao hơn, cường độ và mức độ quyết liệt hơn, thái độ xử lý nghiêm khắc hơn.

"Kết luận 21 là quyết tâm chính trị cao, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị nhằm xây dựng Đảng toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng", Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh.

Trên cơ sở đó, những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đã được nêu trong Kết luận 21. Cụ thể, đó là việc, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương cho biết, một trong những nhiệm vụ được đặt ra trong Kết luận 21 là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội; thực sự dựa vào nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Về kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận 21, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đề cập 11 nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể trong đó là việc thực hiện nghiêm tự phê bình và phê bình, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, "dĩ hòa vi quý". Kịp thời phát hiện, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Trưởng Ban tổ chức Trung ương nhấn mạnh việc chú trọng xây dựng Đảng về đạo đức, đề cao trách nhiệm nêu gương, ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu; kiên quyết chống biểu hiện bè phái, cục bộ địa phương, lợi ích nhóm.

Tiếp tục lấy phiếu tín nhiệm Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư - 2

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự hội nghị (Ảnh: Quốc Chính).

Bà Trương Thị Mai cho biết, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được thực hiện trong thời gian tới đó là việc tiếp tục thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo theo quy định, nhất là việc lấy phiếu tín nhiệm trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng đối với Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư; trong Quốc hội khóa XV đối với các chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn (năm thứ 3, nhiệm kỳ Đại hội Đảng, nhiệm kỳ Quốc hội và HĐND các cấp).

Đối với Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm, theo bà Mai, đây là văn bản quan trọng để đảng viên nhìn nhận, soi xét lại mình, tự sửa mình trong công tác, cuộc sống, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận 21 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương của đảng viên, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc. 

Đồng thời, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ rệt hơn, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Quang Phong

Nổi bật Việt báo
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tiếp tục lấy phiếu tín nhiệm Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư
vietnam.vn