Thứ Tư, 03/03/2021, 12:58 (GMT+7) | Điểm tin:
“Con gì ăn ít nói nhiều…”

“Con gì ăn ít nói nhiều…”

Lấy nhau tám năm, chỉ hơn một năm đầu tiên anh tự đưa tiền lương cho vợ. Sau đó hầu như em phải đòi, xin, năn nỉ...