Hy hữu ca sinh đôi cách nhau... 10 năm

Hy hữu ca sinh đôi cách nhau... 10 năm

Một người phụ nữ Trung Quốc mới đây đã sinh hạ bé trai thứ hai từ phôi thai đông lạnh được trữ sau đợt thụ tinh trong ống nghiệm trước đó 10 năm.