Thứ ba, 22/06/2021 10:52 | Điểm tin:

Cách chia sẻ kết nối Wi-Fi trong khu cách ly

Thứ hai, 06/04/2020 14:00
Việt BáoNếu khu cách ly nơi bạn ở không có Wi-Fi và bạn muốn chia sẻ kết nối 3G/4G trên điện thoại cho những người ở cùng bạn, đây là bài hướng dẫn dành cho bạn.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách biến iPhone hoặc smartphone Android có kết nối 3G/4G thành điểm phát Wi-Fi để những người khác hoặc những thiết bị khác có thể kết nối và sử dụng mạng.

Lưu ý: Bạn chỉ nên chia sẻ kết nối 3G/4G khi gói cước bạn đang sử dụng là gói dung lượng cao hoặc không giới hạn dung lượng.

Cách biến iPhone thành điểm phát Wi-Fi

Bước 1: Mở ứng dụng Settings (Cài đặt) trên iPhone.

Bước 2: Chọn Cellular (Di động) và sau đó chọn bật công tắc bên cạnh tùy chọn Cellular Data (Dữ liệu di động).

Bước 3: Chọn tùy chọn Personal Hotspot (Điểm truy cập cá nhân), rồi bật công tắc bên cạnh tùy chọn Allow Others to Join (Cho phép người khác kết nối).

Bước 4: Nếu chưa bật kết nối Wi-Fi, bạn sẽ thấy thông báo Wi-Fi is Off (Wi-Fi đã bị tắt). Tại đây, bạn cần chọn tùy chọn Turn on Wi-Fi (Bật Wi-Fi). Bạn cần bật Wi-Fi để thiết bị có thể phát sóng Wi-Fi cho các thiết bị khác kết nối.

Bước 5: Mặc định, mặc khẩu của điểm phát sẽ rất khó nhớ và khó nhập. Nếu muốn đổi mật khẩu dễ nhớ và dễ nhập hơn, bạn chọn tùy chọn Wi-Fi Password (Mật khẩu Wi-Fi), sau đó nhập mật khẩu theo ý muốn, và nhấn nút Done (Xong). Trường hợp, bạn muốn đổi tên điểm phát Wi-Fi, bạn chỉ việc đổi tên của điện thoại trong Settings (Cài đặt) > General (Cài đặt chung) > About (Giới thiệu) > Name (Tên).

Bước 6: Trên thiết bị bạn muốn kết nối Wi-Fi, chẳng hạn laptop hoặc điện thoại, hãy mở phần Settings (Cài đặt), sau đó chọn Wi-Fi và tìm tên của iPhone bạn sử dụng làm điểm phát. Nhập mật khẩu và bạn sẽ có thể sử dụng mạng.

Cách biến smartphone Android thành điểm phát Wi-Fi

Bước 1: Mở ứng dụng Settings (Cài đặt) trên smartphone Android.

Bước 2: Chọn tùy chọn Network & Internet (Mạng và Internet).

Lưu ý, kể từ bước này trở đi, tên và vị trí các cài đặt có thể thay đổi tùy vào model thiết bị và phiên bản hệ điều hành bạn đang sử dụng.

Bước 3: Chọn tùy chọn Hotspot & tethering (Điểm phát sóng và chia sẻ kết nối).

Bước 4: Chọn tùy chọn Wi-Fi hotspot (Điểm phát sóng Wi-Fi), rồi bật công tắc nằm bên phải tùy chọn Off (Đang tắt) để biến smartphone Android thành điểm phát sóng Wi-Fi và chia sẻ kết nối 3G/4G.

Bước 5: Tương tự như iPhone, mật khẩu mặc định của điểm phát Wi-Fi rất khó nhớ và khó nhập. Nếu muốn đổi mật khẩu dễ nhớ và dễ nhập hơn, bạn chọn tùy chọn Hotspot password (Mật khẩu Wi-Fi), sau đó nhập mật khẩu mong muốn, và bấm nút OK. Bạn thậm chí có thể đổi tên điểm phát trong phần Hotspot name (Tên điểm phát sóng).

Bước 6: Trên thiết bị bạn muốn kết nối Wi-Fi, hãy vào Settings (Cài đặt), sau đó chọn Wi-Fi, và tìm tên của smartphone Android hoặc tên điểm phát sóng bạn vừa đặt ở trên. Nhập mật khẩu và bạn có thể thoải mái sử dụng Internet.

Ngăn chặn gần 9 triệu mã độc đào tiền ảo trong năm 2020

Tại khu vực Đông Nam Á, với 8.926.117 cuộc tấn công bị ngăn chặn, mã độc đào tiền ảo là loại tấn công có chủ đích bị Kaspersky vô hiệu hóa nhiều nhất trong năm 2020. Trong khi đó, số lượng cuộc tấn công lừa đảo là 2.890.825, tấn công bằng mã độc tống tiền là 804.513, hãng bảo mật Kaspersky vừa cho hay.