Thứ ba, 22/06/2021 04:03 | Điểm tin:

Xả khí thải vượt chuẩn, 2 công ty ở Bắc Ninh bị phạt 680 triệu đồng

Thứ ba, 19/01/2021 19:30
Công ty TNHH NCC Việt Nam và Công ty TNHH Công nghiệp kim loại The Great Star Việt Nam bị UBND tỉnh Bắc Ninh xử phạt 680 triệu đồng do vi phạm môi trường.

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa quyết định xử phạt số tiền 680 triệu đồng đối với Công ty TNHH Công nghiệp kim loại The Great Star Việt Nam (địa chỉ tại lô CN-11.2, Khu công nghiệp, đô thị Thuận Thành, xã An Bình, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) và Công ty TNHH NCC Việt Nam (lô H10, Khu công nghiệp Quế Võ, xã Nam Sơn, huyện Quế Võ, Bắc Ninh).

Xả khí thải vượt chuẩn, 2 công ty ở Bắc Ninh bị phạt 680 triệu đồng  - 1

Công ty TNHH NCC Việt Nam bị UBND tỉnh Bắc Ninh xử phạt vì xả khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật.

Hai công ty này bị xử phạt với các lỗi vi phạm như: xả khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,5 lần đến dưới 2 lần, xả trái phép nước thải không qua xử lý vào hệ thống thoát nước mưa của khu công nghiệp, xả nước thải có một thông số môi trường vượt tiêu chuẩn quy định tiếp nhận nước thải của chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu Công nghiệp Thuận Thành II (BOD5 có giá trị 76 mg/1, vượt 52%)… Hai công ty này bị xử phạt tổng số tiền 680 triệu đồng.

UBND tỉnh Bắc Ninh cũng yêu cầu hai công ty này ngoài số tiền nộp phạt trên phải dừng ngay việc xả khí thải, nước thải ra môi trường, đồng thời phải khắc phục, xử lý nước thải đạt quy chuẩn trước khi xả ra môi trường.

Được biết, Công ty TNHH Công nghiệp kim loại The Great Star Việt Nam và Công ty TNHH NCC Việt Nam chuyên sản suất về đúc kim loại màu, sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu.