Thứ năm, 17/06/2021 00:34 | Điểm tin:

TP.HCM: Đề xuất hỗ trợ học sinh tiểu học ngoài công lập hơn 5 triệu/năm

Thứ hai, 15/03/2021 10:56
25.232 học sinh tiểu học ngoài công lập ở TP.HCM có thể được hỗ trợ khoảng 5 triệu đồng/học sinh/năm.
Sở GD-ĐT TP.HCM vừa đề xuất UBND thành phố các chủ trương cho phép xây dựng chính sách hỗ trợ học phí cho toàn bộ học sinh tiểu học tại trường tư thục và công lập tự chủ, để tạo công bằng trong giáo dục, bình đẳng giữa các loại hình trường cũng như giữa tất cả học sinh.

Theo đề xuất này, đối tượng hỗ trợ là học sinh tiểu học cư trú thực tế trên địa bàn TP.HCM (thường trú và tạm trú) học tại cơ sở giáo dục tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi phí hoạt động thường xuyên, cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi phí hoạt động thường xuyên và chi đầu tư của TP.HCM.

Theo thống kê của Sở GD- ĐT TP.HCM, năm học 2020-2021, TP.HCM có 25.232 học sinh tiểu học ngoài công lập.

Ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho hay, mức phân bổ ngân sách cho học sinh tiểu học công lập của TP.HCM hiện nay là 5,073  triệu đồng/học sinh/năm. Hàng năm, ngân sách phân bổ cho học sinh sẽ có sự thay đổi. 

Sở GD-ĐT đề xuất học sinh tiểu học ngoài công lập ở TP.HCM được hỗ trợ bằng định mức phân bổ ngân sách cho học sinh tiểu học công lập (5,073 triệu/năm).

 
TP.HCM: Đề xuất hỗ trợ học sinh tiểu học ngoài công lập hơn 5 triệu/năm
Sở GD-ĐT TP.HCM đề xuất hỗ trợ học sinh tiểu học ngoài công lập để công bằng trong giáo dục, bình đẳng giữa các loại hình trường cũng như giữa tất cả học sinh.

Theo Sở GD-ĐT, chính sách này sẽ giúp giảm áp lực tài chính với các gia đình, từng bước giảm áp lực về sĩ số học sinh ở các trường công lập, giảm gánh nặng của ngân sách nhà nước đầu tư cho hệ thống trường công. Chính sách này sẽ khuyến khích những nhà đầu tư có đủ năng lực tiếp tục đầu tư, phát triển hệ thống các cơ sở giáo dục tiểu học ngoài công lập.