Thứ Hai, 10/05/2021, 02:00 (GMT+7) | Điểm tin:

Cơ cấu nhân sự trong bộ máy Chính phủ

Thứ Sáu, 09/04/2021, 07:28 (GMT+7)
Trong 28 thành viên Chính phủ có 4 Ủy viên Bộ Chính trị, là Thủ tướng, 1 Phó Thủ tướng và 2 Bộ trưởng; 1 Bí thư Trung ương Đảng là Phó Thủ tướng. 14 thành viên Chính phủ có học vị Tiến sĩ, 12 Thạc sĩ…
Cơ cấu nhân sự trong bộ máy Chính phủ - 1

Phương Thảo - Đỗ Diệp