Thứ năm, 17/06/2021 01:31 | Điểm tin:

Bất thường trong tuyển dụng gần 300 viên chức: 253 người nhận tin mừng

Thứ bảy, 01/05/2021 11:36
Sau hơn 1 năm chờ đợi, 253 trong số gần 300 thí sinh đã được phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) Thanh Hóa mới đây đã ký quyết định phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa (VPĐKĐĐ), trực thuộc Sở TN-MT.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa mới đây đã ký quyết định phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa.

Đây là quyết định phê duyệt kết quả trúng tuyển đợt 1 và trong đợt này có 253 thí sinh trúng tuyển.

Giám đốc Sở TN-MT giao VPĐKĐĐ thông báo công khai kết quả trúng tuyển và gửi thông báo bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.

Đồng thời, ban hành quyết định tuyển dụng viên chức và ký hợp đồng làm việc đối với viên chức đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.

Như vậy, sau hơn 1 năm chờ đợi, đến nay, 253 trong số gần 300 thí sinh đã trải qua kỳ thi xét tuyển viên chức tại VPĐKĐĐ mới được ngành chức năng phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức.

Trước đó, vào tháng 10/2019, VPĐKĐĐ xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019 và đã được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận.

Kết thúc quá trình tổ chức tuyển dụng, trên cơ sở đề nghị của Sở TN-MT, Sở Nội vụ đã thẩm định, thống nhất và đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định công nhận kết quả trúng tuyển đối với 287 thí sinh vào làm việc tại VPĐKĐĐ.

Tuy nhiên, sau đó có đơn thư, dư luận phản ánh về kỳ xét tuyển viên chức của Sở TN-MT Thanh Hóa; đồng thời, Bộ Nội vụ cũng đã tiếp đoàn công dân đến phòng tiếp công dân của Bộ Nội vụ để phản ánh, kiến nghị liên quan đến kỳ xét tuyển viên chức này.

UBND tỉnh Thanh Hóa sau đó đã giao Sở Nội vụ thành lập đoàn kiểm tra; căn cứ chức năng quản lý nhà nước, Bộ Nội vụ cũng đã lập Tổ công tác và tiếp theo, UBND tỉnh Thanh Hóa đã giao Thanh tra tỉnh thành lập đoàn kiểm tra để kiểm tra, rà soát về việc tuyển dụng viên chức tại VPĐKĐĐ.

Qua đó, Tổ công tác của Bộ Nội vụ và các đoàn kiểm tra của tỉnh Thanh Hóa đã chỉ ra một số tồn tại trong quá trình tổ chức tuyển dụng viên chức tại VPĐKĐĐ.

Ngày 3/12/2010, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa đã ký văn bản số 6386/BNV- CCVC về việc xử lý một số tồn tại trong tuyển dụng viên chức tại Sở TN-MT Thanh Hóa.

Theo Bộ Nội vụ, nếu là những lỗi kỹ thuật thường gặp ở các kỳ tuyển dụng do chưa có kinh nghiệm tổ chức tuyển dụng viên chức, những sai sót này nếu không thuộc sai phạm nghiêm trọng, vi phạm quy chế tổ chức xét tuyển viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BNV, không làm ảnh hưởng đến kết quả tuyển dụng, thì chưa đến mức phải ban hành quyết định không phê duyệt kết quả tuyển dụng đối với toàn bộ thí sinh dự thi.

Xem xét việc không công nhận kết quả tuyển dụng đối với các trường hợp không đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển theo quy định (do thay đổi ngành, chuyên ngành).

Đối với các trường hợp trúng tuyển hoặc đang làm việc lâu năm theo chế độ hợp đồng lao động tại các VPĐKĐĐ, UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các cơ quan chuyên môn sớm kiện toàn, ổn định công tác tổ chức cán bộ tại VPĐKĐĐ để tổ chức thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động và viên chức đã được tuyển dụng.

Sau nhiều cuộc kiểm tra, rà soát và xác minh của ngành chức năng, ngày 19/4/2021, Sở Nội vụ Thanh Hóa đã có ý kiến thống nhất kết quả trúng tuyển viên chức tại VPĐKĐĐ.

Còn một vấn đề mà dư luận quan tâm là liên quan đến đề nghị của Bộ Nội vụ đối với tỉnh Thanh Hóa về việc cần yêu cầu các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định pháp luật (nếu có).

Trần Lê