Thứ ba, 22/06/2021 14:16 | Điểm tin:

507 công, viên chức sai phạm khi tuyển dụng: Hà Tĩnh chốt phương án xử lý

Thứ hai, 21/12/2020 21:01
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện việc khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức.

Hôm nay 21/12, sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ký ban hành kế hoạch thực hiện việc khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư.

507 công, viên chức sai phạm khi tuyển dụng: Hà Tĩnh chốt phương án xử lý  - 1

Kế hoạch thực hiện khắc phục sai phạm của tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành ngày 21/12.

Theo kế hoạch này, những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn để dự tuyển phải được người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức có bản nhận xét 5 năm gần nhất đánh giá hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, có phẩm chất đạo đức, uy tín tốt.

Ngoài ra, ứng viên phải có trình độ đào tạo, bồi dưỡng phải theo quy định của pháp luật hiện hành về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của vị trí tuyển dụng lại.

“Đối với các trường hợp được tuyển dụng vào cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện phải thi tuyển nhưng chưa qua thi thì thực hiện tuyển dụng bằng hình thức tuyển dụng không qua thi, thành lập hội đồng kiểm tra, sát hạch để tiến hành tuyển dụng theo quy định và hướng dẫn của Bộ Nội vụ tại Công văn số 6716/BNV-CCVC ngày 21/12/2020.

Đối với các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện phải khắc phục về quy trình, thủ tục tuyển dụng thì lấy ý kiến đánh giá, nhận xét của người đứng đầu đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức về việc trong thời gian công tác không vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức và không thu hồi quyết định theo Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của Bộ Nội vụ”, văn bản của UBND tỉnh Hà Tĩnh nêu.

Thời gian nhận hồ sơ đề nghị xem xét khắc phục sai phạm từ ngày 23/12/2020 đến ngày 25/12/2020; thời gian tổ chức kiểm tra sát hạch hoàn thành trước ngày 31/12/2020.

Kế hoạch vừa ban hành này thay thế Kế hoạch số 486/KH-UBND ngày 15/12/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

507 công, viên chức sai phạm khi tuyển dụng: Hà Tĩnh chốt phương án xử lý  - 2

Bà Phan Thị Tố Hoa, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh làm việc với các cơ quan báo chí.

Trước đó, ngày 20/12, trả lời VTC News, ông Hoàng Trung Dũng, Bí Thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, cho biết để thực hiện Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2956/HD-BNV của Bộ Nội vụ, sau khi UBND triển khai kế hoạch thực hiện, Tỉnh ủy đã nắm bắt được tình hình, tâm lý của cán bộ, công chức, viên chức liên quan đến việc rà soát theo Kết luận 71.

“Tỉnh sẽ có văn bản đề nghị Bộ Nội vụ cho UBND tỉnh Hà Tĩnh rà soát theo phương án phù hợp nhất, giảm tối đa áp lực cho các đối tượng công chức, viên chức theo Kết luận 71, nhưng vẫn đảm bảo đúng quy định theo tinh thần của Kết luận và Hướng dẫn của Bộ Nội vụ", ông Dũng cho biết thêm.