Chủ nhật, 20/06/2021 07:34 | Điểm tin:

Xe 2 bánh công nghệ, giao hàng ở TP.HCM vẫn được hoạt động bình thường

Ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM cho biết, xe 2 bánh công nghệ, gồm cả giao hàng vẫn được hoạt động bình thường và phải khai báo y tế.