Thứ Năm, 13/05/2021, 12:46 (GMT+7) | Điểm tin:

Tạm đình chỉ chức vụ với giám đốc làm lây lan dịch bệnh

Tổng Công ty Đầu tư phát triển Nhà Hà Nội cho biết tạm đình chỉ chức vụ trong Đảng ủy và chức vụ giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 (thuộc Handico) với ông Nguyễn Văn Thanh để chờ xem xét kỷ luật.