Thứ Tư, 19/05/2021, 07:58 (GMT+7) | Điểm tin:
  • Bình Định: Cảnh báo nguy cơ cháy tàu

    Dù số vụ cháy, nổ liên quan đến phương tiện thủy trên địa bàn tỉnh xảy ra không nhiều nhưng đều gây thiệt hại lớn về tài sản. Do đó, cần thường xuyên kiểm tra nguồn nhiệt và phải có người trên tàu, thuyền là khuyến cáo của ngành chức năng đối với các chủ tàu, thuyền để hạn chế thiệt hại cháy, nổ.