“Ma trận” thiết bị y tế trên mạng

“Ma trận” thiết bị y tế trên mạng

Để đáp ứng một thị trường lớn với nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, thị trường thiết bị theo dõi sức khỏe tại nhà như nhiệt kế điện tử, máy đo huyết áp, máy đo đường huyết...