Thứ Ba, 02/03/2021, 18:44 (GMT+7) | Điểm tin:
Liên tục tìm thấy thiên thạch tại Úc

Liên tục tìm thấy thiên thạch tại Úc

Nếu một ngôi sao băng bay đến Trái đất, bạn sẽ có một thiên thạch. Những tảng đá này rất quan trọng trong việc giúp chúng ta hiểu làm thế nào các khối đá trong Hệ Mặt trời hình thành.