Thứ năm, 24/06/2021 23:40 | Điểm tin:

Điều gì xảy ra nếu con người lọt vào hố đen

Thứ ba, 12/05/2020 09:06
Hố đen vũ trụ không phải là một điểm du lịch nổi tiếng. Bất cứ thứ gì tới gần hố đen đều bị nuốt chửng. Vậy điều gì xảy ra nếu con người du hành vào hố đen vũ trụ?