Thiên đường của nai sừng xám

Thiên đường của nai sừng xám

Khu vực xung quanh hồ nước ngọt lớn thứ hai ở Trung Quốc cung cấp môi trường sống và sinh sản lý tưởng cho gần 200 con nai sừng xám.