Thứ Tư, 14/04/2021, 15:50 (GMT+7) | Điểm tin:

Livestream bán hàng - tiềm năng và thách thức

Thứ Sáu, 05/03/2021, 16:00 (GMT+7)
Dịch bênh Covid 19 gây ra nhiều khó khăn thách thức cho nền kinh tế, tuy nhiên nó cũng mở ra một số cơ hội, đặc biệt trong đó thương mại điện tử có điều kiện phát triển ở nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam.

Livestream bán hàng là một hình thức mới, được đánh giá là một hình thức bán hàng nhiều ưu điểm và có tiềm năng lớn. Hình thức này đã xuất hiện trong 1 vài năm trở lại đây và có chiều hướng tăng mạnh trong bối cảnh dịch bệnh Covid – 19.