Thi và tuyển sinh 2021 có thay đổi?

Thi và tuyển sinh 2021 có thay đổi?

Ngày 12/12, tại hội nghị trực tuyến giáo dục đại học 2020, định hướng năm 2021 - 2025, đại diện Bộ GD-DDT cho biết phương án thi năm tiếp theo cơ bản giữ ổn định, hướng tới thi trên máy tính.