Thứ sáu, 18/06/2021 13:46 | Điểm tin:

Video: Đội quân 10.000 con vịt 'nô nức' ra đồng diệt ốc sên tại Thái Lan

Thứ hai, 21/09/2020 11:18
10.000 con vịt đã trở thành 'vũ khí lợi hại' tiêu diệt sâu bọ, ốc sên và cỏ dại vào mỗi mùa thu hoạch tại Thái Lan nhằm giúp cây lúa phát triển tốt, không bị sâu bệnh.