Thứ bảy, 19/06/2021 08:42 | Điểm tin:

Clip: Rắn nước bất lực để rùa ăn vụng đuôi mình

Thứ năm, 29/10/2020 11:41
Một con rắn nước bị rùa nhai sống đuôi dưới nước, nó cố vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi nghịch cảnh này.

So với rùa, rắn nổi trội hơn hẳn về tốc độ, độc tính. Vì vậy, không thể không lấy làm lạ khi một con rắn nước nhanh nhẹ bị một con rùa ăn sống đuôi. Mặc dù hiếm khi rùa chọn rắn làm thức ăn, nhưng không phải là không có ngoại lệ. Con rắn nước trong đoạn video không có cách nào thoát thân khi một con rùa lớn "ăn vụng" đuôi nó dưới nước.

Con rùa mai phục dưới mỏm đá ngầm, khi con rắn nước bơi qua nó đã cắn vào đuôi của rắn nước. Không chờ đến lúc giết chết con mồi, con rùa ngay lập tức nhai sống thứ vừa cắn được.

Con rắn nước cố vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi chiếc mỏ sắc nhọn của con rùa háu đói. Sau khi ăn hết một phần đuôi của con rắn nước, con rùa tiếp tục ăn đến phần bụng, làm nội tạng của con mồi lộ ra ngoài. Lúc này, con rắn tội nghiệp vẫn đang cố gắng ngoi lên mặt nước để thoát khỏi kẻ đi săn nhưng vô ích.