Thứ bảy, 12/06/2021 18:12 | Điểm tin:

Cá sấu sông Nile đuổi trước, chặn sau, cướp trắng bữa ăn của sư tử

Thứ tư, 10/06/2020 09:57
Một con sư tử cái đã săn được một con linh dương, dù con mồi đã cố gắng chạy xuống nước để thoát thân.

Tuy nhiên trong khi nó đang cố kéo con mồi lên bờ thì một kẻ thù đã rẽ nước lao đến hòng cướp lấy bữa ăn ngon lành này.

Thấy thế, sư tử cố gắng kéo con mồi lên bờ nhanh hơn nhưng đã quá muộn, khi ở dưới nước thì tốc độ của cá sấu sông Nile là không thể xem thường. Nó đã nhanh chóng bắt kịp sư tử và kéo linh dương ngược trở lại.

Sư tử cố giằng co hòng giữ lấy công sức của mình nhưng chỉ một lát sau, một con cá sấu to lớn khác đã tiếp cận từ phía sau khiến sư tử chỉ còn biết bỏ linh dương lại mà thoát thân, vì nếu không có lẽ chính nó cũng gặp nguy hiểm.

Xem video: