Thứ bảy, 19/06/2021 04:53 | Điểm tin:

Ba sư tử chống lại con đầu đàn, liệu có phải chúng muốn... làm phản?

Thứ bảy, 28/11/2020 10:37
Sư tử luôn sống theo bầy và có vai vế rõ ràng trong đàn, trong đó con đầu đàn luôn là con sư tử có nhiều quyền lực và sức mạnh nhất.

Trong một bầy sư tử thì ngoài con sư tử đực đầu đàn ra, còn có một số con sư tử đực khác cùng chung sống và thông thường, những con sư tử đực trẻ tuổi chính là con của sư tử đầu đàn này. Tuy nhiên cuộc sống của những vị 'hoàng tử' này cũng không mấy sung sướng.

Khi đến tuổi trưởng thành, chúng sẽ bị buộc phải ra khỏi đàn của mình và nghi lễ 'chia tay' cũng không mấy hạnh phúc gì. Con sư tử đầu đàn sẽ tấn công một cách dữ dội khiến cho sư tử trẻ phải rời bỏ đàn và sống một cuộc sống du mục cho đến khi tìm được đàn chấp nhận nó.

Con sư tử trẻ dưới đây đã phải trả qua cảm giác này khi đến tuổi trưởng thành, tuy nhiên hai con sư tử cái (một trong hai có thể là mẹ của nó) thì vẫn luôn đứng về phía đứa con này và tìm cách bảo vệ trước con đầu đàn.

Chúng thậm chí dám đánh lại con đầu đàn để phản đối nhưng tất nhiên điều đó cũng không thể giúp cho sư tử trẻ có thể ở lại. Nếu muốn trở nên mạnh mẽ và độc lập hơn, có thể trở thành con đầu đàn thì nó phải ra đi và chiến đấu, đó là quy luật để tạo ra những vị vua của muôn loài.

Xem video: