Tại sao sàng lọc thân nhiệt chỉ như 'đánh cá bằng lướt rách', không thể bảo vệ chúng ta khỏi Covid-19?

Tại sao sàng lọc thân nhiệt chỉ như 'đánh cá bằng lướt rách', không thể bảo vệ chúng ta khỏi Covid-19?

Làm thế nào để ngăn chặn đỉnh dịch mới khi quá trình mở cửa trở lại và giảm giãn cách xã hội được thực hiện đang là câu hỏi quan trọng ở Mỹ. Người Mỹ đã đề ra giải pháp là giám sát thân nhiệt quy mô lớn tại nhiều điểm kinh doanh và công cộng giống với những gì mà Amazon đang làm.