Thứ Sáu, 05/03/2021, 17:47 (GMT+7) | Điểm tin:
"Bộ sậu" công ty FOSCO tham ô hàng chục tỷ đồng

"Bộ sậu" công ty FOSCO tham ô hàng chục tỷ đồng

Lợi dụng vị trí chức năng nhiệm vụ được giao và sự buông lỏng quản lý của cấp trên, Trần Hoàng Nguyệt và đồng phạm đã lập khống 314 bộ chứng từ lương để chiếm đoạt của FOSCO số tiền 44 tỷ đồng.