Tay không bắt sống con trăn dài 4 mét

Tay không bắt sống con trăn dài 4 mét

Một con trăn khổng lồ dài tới 4 mét cuộn mình trốn trong chuồng gà ở một trang trại miền nam Thái Lan. Dù đối mặt với nguy hiểm nhưng người đàn ông đã cố gắng chỉ bằng một tay tóm sống con trăn lớn.