Vietnam Airlines sẵn sàng đón cơ hội phục hồi

Vietnam Airlines sẵn sàng đón cơ hội phục hồi

Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines đã chủ động triển khai hàng loạt giải pháp điều hành linh hoạt nhằm hạn chế tác động của dịch bệnh Covid-19 đến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020.