Thứ Sáu, 07/05/2021, 04:16 (GMT+7) | Điểm tin:
  • Cách tắt nguồn iPhone khi 'bị đơ'

    iPhone đã trải qua nhiều giai đoạn thay đổi thiết kế, từ thế hệ dùng nút Home cho đến thế hệ Face ID, nên thao tác tắt nguồn cũng có nhiều cách khác nhau.