Tuyệt chiêu tăng tốc soạn thư trên Gmail

Tuyệt chiêu tăng tốc soạn thư trên Gmail

Gmail cung cấp sẵn rất nhiều công cụ, tiện ích tăng tốc soạn, trả lời, hoặc chuyển tiếp email, giúp người dùng tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả công việc.