Apple đã phải quây kín các cửa hàng Apple Store của mình tại Mỹ để ngăn chặn những người biểu tình quá khích phá cửa và lấy cắp sản phẩm trưng bày ở b ...