Twitter của thủ tướng Ấn Độ bị hack

Twitter của thủ tướng Ấn Độ bị hack

Những người theo dõi tài khoản Twitter của Thủ tướng Narendra Modi nhận được lời kêu gọi đóng góp tiền. Twitter xác nhận tài khoản của ông bị hack vào sáng 3/9.