thi trực tuyến

Triển khai Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”
3 ngày trước Chủ quyền
Nhằm tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam và sự nghiệp quản lý, bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc trên phạm vi cả nước, cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam” sẽ được tổ chức bắt đầu từ ngày 6-9-2021.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO