Mỹ: Chủ trang trại bị bò húc suýt chết

Mỹ: Chủ trang trại bị bò húc suýt chết

Không biết vì lý do sẽ bán chúng vào ngày mai hay không, chủ trại tính tới gần để dụ chúng vào cũi, bất ngờ 1 con lao nhanh tới tấn công. May mắn ông chủ trang trại không bị thương.