Thứ Hai, 17/05/2021, 01:51 (GMT+7) | Điểm tin:
  • COVID 19: Lào hủy bỏ nhiều sự kiện kỷ niệm quan trọng

    Những sự kiện này bao gồm lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào (20/3/1950-20/3/2020), 45 năm Quốc khánh (2/12/1975-2/12/2020), lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kaysone Phomvihane, lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Mặt trận Lào xây dựng đất nước...