Thứ Hai, 12/04/2021, 08:59 (GMT+7) | Điểm tin:

Bộ Y tế thông tin sinh con một bề được hỗ trợ mua bảo hiểm y tế, miễn giảm học phí

Thứ Tư, 10/03/2021, 14:36 (GMT+7)
Việt Báo Ông Định Huy Dương, Vụ trưởng Vụ Truyền thông Giáo dục Dân số, Tổng Cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình, Bộ Y tế cho biết, nếu chỉ một thông tin như trên là chưa chính xác và chưa đầy đủ về nội dung theo Thông tư 01/201/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành.

Theo Bộ Y tế, gần đây, trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông đại chúng đang chia sẻ thông tin liên quan đến việc thực hiện chính sách dân số tại Thông tư 01/2021/TT-BYT. Theo đó thông tin cho rằng, từ 10/3, sinh con một bề được hỗ trợ mua bảo hiểm y tế, miễn giảm học phí là chưa chính xác.

TS Định Huy Dương.

Trước đó, ngày 25/1/2021, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BYT. Đây là Thông tư hướng dẫn một số nội dung để địa phương làm căn cứ xây dựng chính sách khuyến khích: khen thưởng, hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số.
Theo nội dung Thông tư, đối tượng được khuyến khích, hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật là các tập thể và cá nhân thực hiện tốt công tác dân số.

Thông tư có 8 điều, trong đó, Bộ Y tế hướng dẫn các địa phương một số nội dung khuyến khích liên quan đến việc duy trì vững chắc mức sinh thay thế; kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh và nâng cao chất lượng dân số. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/3/2021.

Ông Dương cho biết, phần nội dung mọi người chia sẻ như trên nằm trong Điều 4 của Thông tư liên quan đến việc hướng dẫn một số nội dung khuyến khích kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh.

Nội dung đầy đủ về điều 4 của thông tư.

Điều này có hai nội dung chính.

Thứ nhất là về tập thể

Xã đạt 100% thôn đã có nội dụng về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh trong hương ước, quy ước được đề xuất Ủy ban nhân cân cấp huyện khen thưởng một lần kèm theo hỗ trợ bằng tiền và hiện vật.

Thứ hai là về cá nhân

Mục tiêu chính sách dân số và thực tiễn, để kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, địa phương lựa chọn, quyết định một số nội dung cụ thể để khuyến khích, hỗ trợ cho cặp vợ chồng sinh 2 con một bề cam kết không sinh thêm con như: Tôn vinh, biểu dương việc nuôi con khỏe, dạy con ngoan, con học giỏi, thành đạt; miễn, giảm học phí, hỗ trợ mua bảo hiểm y tế học sinh; hỗ trợ sữa học đường và các nội dung, hình thức phù hợp khác.

Theo ông Dương, việc các cặp vợ chồng sinh con một bề (có ký cam kết không sinh thêm con) có thuộc diện được khuyến khích, hỗ trợ hay không còn tùy thuộc vào tình hình thực tế tại từng địa phương, do địa phương quyết định. Không đồng nghĩa với việc, người dân trên cả nước, cứ sinh 2 con một bề là được hưởng các khuyến khích, hỗ trợ như nhiều thông tin đang lan truyền hiện nay.