Sơn La: Lập Đoàn kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường với các cơ sở nông sản

Nguyễn Nga | 15/09/2021, 14:45

UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Quyết định số 2150/QĐ-UBND, thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước và các lĩnh vực có liên quan với các cơ sở chế biến nông sản trên địa bàn tỉnh.

Sơn La lập đoàn kiểm tra, giám sát về bảo vệ môi trường với 7 cơ sở nông sản lớn.

Theo đó, Đoàn sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước và các lĩnh vực có liên quan với 7 cơ sở chế biến nông sản lớn trên địa bàn tỉnh, gồm: Công ty TNHH sản xuất và thương mại Cát Quế; Công ty CP Cà phê Phúc Sinh Sơn La; HTX xây dựng và phát triển nông thôn Mường Chanh; Công ty TNHH xuất nhập khẩu cà phê Minh Tiến; Công ty CP chế biến nông sản BHL Sơn La; Chi nhánh Công ty CP tinh bột sắn Phú Yên – Nhà máy chế biến tinh bột sắn Mai Sơn; Công ty CP Mía đường Sơn La.

Trong quá trình kiểm tra, giám sát, giao Trung tâm Quan trắc TN&MT chịu trách nhiệm lấy mẫu, phân tích chất lượng nước thải, khí thải, chất thải của các cơ sở là đối tượng kiểm tra, giám sát theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra. Xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng quy định các vi phạm hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm (nếu có). Qua đó, kiến nghị, đề xuất các nội dung có liên quan đến công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước và các lĩnh vực có liên quan với các cơ sở được kiểm tra.

Đoàn kiểm tra, giám sát bắt đầu hoạt động từ nay đến hết ngày 31/5/2022.

Cùng với đó, Sở TN&MT Sơn La cũng vừa có Công văn đề nghị UBND các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ môi trường, nguồn nước với hoạt động chế biến nông sản, chăn nuôi trên địa bàn. Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát của Đoàn kiểm tra liên ngành với các cơ sở chế biến nông sản, chăn nuôi hộ gia đình, hộ kinh doanh quy mô nhỏ, đảm bảo chất thải (nước thải, khí thải, chất thải rắn) phải được xử lý đạt quy chuẩn trước khi xả thải ra nguồn tiếp nhận. Định kỳ trước ngày 10 hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện với UBND tỉnh qua Sở TN&MT, thời gian từ tháng 9/2021 đến hết tháng 5/2022.

Sở TN&MT đề nghị thành phố, huyện Thuận Châu và Mai Sơn tổ chức kiểm tra, giám sát ngiêm việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước với các cơ sở chế biến cà phê quy mô nhỏ.

Riêng với UBND thành phố, huyện Thuận Châu và Mai Sơn tổ chức kiểm tra, giám sát ngiêm việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước với các cơ sở chế biến cà phê quy mô nhỏ (đã đăng ký hoạt động niên vụ 2021-2022) thuộc phạm vi huyện, thành phố quản lý.

Tiến hành đánh giá khả năng hoạt động của các công trình xử lý chất thải, các công trình lưu giữ nước thải chế biến cà phê, đảm bảo không để xảy ra tình trạng xả chất thải chưa qua xử lý ra nguồn tiếp nhận gây ô nhiễm môi trường.

Quảng cáo

Chỉ đạo UBND cấp xã cử cán bộ thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động chế biến cà phê, không để phát sinh các cơ sở chế biến cà phê tự phát quy mô nhỏ, không có công trình xử lý chất thải, công trình biện pháp bảo vệ môi trường hoạt động trên địa bàn gây nguy cơ ô nhiễm môi trường, nguồn nước, đặc biệt vào thời gian từ 18h đến 5h sáng ngày hôm sau. Trường hợp phát hiện cơ sở không đủ điều kiện tiến hành hoạt động thì phải thực hiện đình chỉ và xử lý nghiêm theo quy định.

Với các cơ sở đã đăng ký hoạt động niên vụ 2021-2022, xây dựng kế hoạch sắp xếp các cơ sở chế biến, bố trí lịch sản xuất cụ thể tránh tập trung nước thải, đảm bảo khả năng tiếp nhận nước thải của môi trường hợp lý. Xây dựng kế hoạch sản xuất, chế biến, tiêu thụ cà phê niên vụ 2021-2022 trên địa bàn; có giải pháp cụ thể, hiệu quả hỗ trợ giúp đỡ người dân thu hoạch, tiêu thụ, khuyến khích chế biến tại các cơ sở lớn đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải, vỏ bã cà phê. Sau khi hoàn thành kế hoạch, gửi Sở TN&MT theo dõi, tổng hợp.

Bài liên quan
Phù Yên (Sơn La): Duy trì, nâng cao chất lượng thực hiện tiêu chí môi trường
Qua 10 năm triển khai thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), toàn huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La có 7 xã được công nhận NTM. Để duy trì hiệu quả, bền vững các chỉ tiêu thuộc tiêu chí số 17 về môi trường, huyện Phù Yên đã thường xuyên rà soát, kiểm tra, xây dựng kế hoạch và giải pháp nâng cao chất lượng các chỉ tiêu.
Sơn La: Tăng cường quản lý chất thải phát sinh do dịch Covid-19 tại khu vực cách ly và điều trị bệnh nhân F0
UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Công văn số 3518/UBND-KT ngày 19/10/2021, về việc tăng cường công tác quản lý chất thải phát sinh do dịch Covid-19 tại các khu vực cách ly tập trung và khu vực điều trị bệnh nhân F0 trên địa bàn tỉnh.
Phù Yên - Sơn La: Khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai
Từ khi Luật Đất đai 2013 có hiệu lực thi hành, việc triển khai thi hành Luật và các văn bản hướng dẫn đã được huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La nghiêm túc thực hiện, góp phần phát huy nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý, ngăn ngừa tình trạng lãng phí trong sử dụng đất, đưa công tác quản lý Nhà nước về đất đai đi vào nền nếp.
Nổi bật Việt báo
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sơn La: Lập Đoàn kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường với các cơ sở nông sản
vietnam.vn