Sơn La: Dự kiến tổ chức 4 hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường

Nguyễn Nga| 26/02/2022 17:50

UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 25/2/2022, về tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường năm 2022.

Theo đó, năm 2022, Sơn La sẽ tổ chức 1 lớp tập huấn tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, hoạt động trong các lĩnh vực nông sản, chăn nuôi có phát sinh nhiều chất thải ảnh hưởng tới môi trường; các tổ chức cá nhân được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản (đang còn hiệu lực); các tổ chức cá nhân được cấp Giấy phép xả thải (đang còn hiệu lực), các nhà máy thủy điện đang hoạt động; các bệnh viện đang hoạt động khám chữa bệnh; các cơ sở đang kinh doanh văn hóa, thể thao và du lịch, Chi nhánh Công ty cổ phần môi trường và dịch vụ đô thị Sơn La tại các huyện, thành phố được UBND các huyện giao quản lý, vận hành các bãi chôn lấp.

a1.jpg

Năm 2022, Sơn La sẽ tập trung tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường 2020.

1 lớp tập huấn, giới thiệu, hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, tới lãnh đạo, chuyên viên các sở, ban, ngành của tỉnh, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội; lãnh đạo, chuyên viên phòng TN&MT cấp huyện, thành phố và công chức địa chính các xã, phường, thị trấn.

Hội nghị tập huấn về Đa dạng sinh học; ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Đối tượng là cán bộ phụ trách công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực bảo vệ môi trường cấp huyện, xã; cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ bảo tồn thiên nhiên của Chi cục lâm nghiệp tỉnh; lãnh đạo, kiểm lâm viên Hạt kiểm lâm 12 huyện, thành phố; lãnh đạo, viên chức các Ban Quản lý rừng đặc dụng Tà Xùa, Xuân Nha, Mường La, Sốp Cộp, Thuận Châu.

Tập huấn về công tác quản lý chất thải rắn, tới lãnh đạo, chuyên viên các sở, ban, ngành có liên quan; lãnh đạo, chuyên viên các phòng TN&MT, phòng kinh tế hạ tầng cấp huyện, thành phố và công chức địa chính các xã, phường, thị trấn; Công ty cổ phần môi trường và dịch vụ đô thị Sơn La; Chi nhánh Công ty cổ phần môi trường và dịch vụ đô thị các huyện, thành phố.

Xây dựng 600 Sổ tay hướng dẫn nhận dạng các loài ngoại lai xâm hại; tác hại của các loài ngoại lai xâm hại; biện pháp kỹ thuật để cô lập diệt trừ với từng loài ngoại lai xâm hại.

Đồng thời, tiếp tục phối hợp với Báo Tài nguyên và Môi trường tuyên truyền các hoạt động về tài nguyên, môi trường trên địa bàn tỉnh Sơn La, gồm: Công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; kết quả thực hiện cam kết về tăng cường quản lý TN&MT tại các địa phương; tuyên truyền việc triển khai Luật Bảo vệ môi trường 2020; công tác thanh, kiểm tra về TN&MT; phòng ngừa ô nhiễm môi trường mùa nông sản; kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM…

UBND tỉnh giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, Báo Tài nguyên và Môi trường, các tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện.

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường là hoạt động thường niên của tỉnh Sơn La. Thông qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, vai trò trách nhiệm của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý, bền vững tài nguyên thiên nhiên; tạo sự chuyển biến tích cực trong hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Sơn La: Dự kiến tổ chức 4 hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO